Dodatne usluge?

Posljednje izmjene: 24.02.2020

Osiguranje

Ukoliko označite opciju ''Osiguranje'' – u slučaju da se tokom dostave iz našeg skladišta u SAD prema BIH pošiljka izgubi, ošteti ili uništi, kompenziraćemo cijeli deklarisani iznos pošiljke. Osiguranje neće važiti u slučajevima kada pošiljka ne stigne u naše skladište u SAD, ako joj nije dodijeljen kod za praćenje u SAD, kada se vrši kurirsko slanje u BIH, i također nakon preuzimanja pošiljke i odlaska iz skladišta/ureda kompanije. Također, osiguranje se ne podrazumijeva kada je pakovanje oštećeno. Osiguranje je moguće izabrati sve do momenta dok pošiljka ne bude poslana iz skladišta SAD, tj. kada se pošiljka na vašem profilu pomjeri u odjeljak ''Poslano'' - ta opcija prestaje biti moguća.

Prepakiranje 

Uključuje vađenje sadržine pošiljke i njeno prepakiranje u novu pošiljku. Ovo je vrlo korisno za odjeću, obuću i druge stvari koje online prodavnice mogu da pošalju u kutijama koje zauzimaju puno prostora. Nije moguće u sljedećim slučajevima: kada je pošiljka poklon, ili kada se prilikom procesa prepakiranja može oštetiti sadržina pošiljke. Kada se vrši prepakiranje, mi ne uklanjamo sadržinu iz originalne ambalaže, sa izuzetkom obuće. Ukoliko izaberete ovu opciju, trebate imati u vidu vrstu proizvoda koji ste naručili, tj da li prepakiranje istog može dovesti do oštećenja u transportu - naša kompanija nije u mogućnosti odgovarati za oštećenje Vašeg proizvoda ukoliko ste odabrali prepakiranje sa ciljem uštede na težini pošiljke.Također, ukoliko ste izabrali opciju prepakiranja, a vršenjem tog procesa se ne dobija željeni rezultat - tj. ukoliko nije moguće smanjiti volumetriju, naša kompanija je dužna naplatiti usluge prema volumetrijskoj težini ukoliko je ona veća od fizičke. Ovu opciju birate na vlastitu odgovornost. Mogućnost da se ova opcija izabere se ukida kada pošiljka stigne u SAD skladište.

Fotografija 

Kako bi se izbjegli nesporazumi kada se prima pošiljka u BIH, možemo je otvoriti u skladištu u SAD, i fotografisati sadržaj pošiljke. Ovo bi vam omogućilo da otkrijete eventualne nedostatke te na osnovu toga aplicirate za povrat novca ili zamjenu. Mogućnost da se ova opcija izabere se ukida kada pošiljka stigne u SAD skladište.

Provjera funkcionalnosti 

Ova usluga je relevantna kada se naručuju posebne vrste proizvoda. Provjerava se ispravnost/funkcionalnost istog. Mogućnost da se ova opcija izabere se ukida kada pošiljka stigne u SAD skladište.

Poklon 

Kada pošiljke stignu u skladište, one stižu u poštanskom pakovanju, u kojem se nalazi originalno pakovanje. Ako izaberete ''poklon'' prilikom deklariranja, pošiljka će biti poslana u dodatnom pakovanju. Mogućnost da se ova opcija izabere se ukida kada pošiljka stigne u SAD skladište.

Razdvajanje

Kada pošiljka stigne u skladište, možemo izvršiti razdvajanje sadržine pošiljke te distribuciju sadržine u više različitih pošiljki. Mogućnost da se ova opcija izabere se ukida kada pošiljka stigne u SAD skladište.

Помогла ли вам статья?