Zašto trebam deklarirati pošiljku i šta to predstavlja?

Posljednje izmjene: 29.11.2019

Deklariranje dobara (pošiljki,narudžbi) je obavezno da bi one prošle proces carinjenja. Informacije na deklaraciji moraju u potpunosti biti u korespondenciji sa stvarnom sadržinom paketa – kategorija proizvoda, ime ,kvantitet i cijena. Ako su dodatne stvari uključene u paket zajedno sa glavnim proizvodom ,to mora biti naznačeno kroz deklariranje. Ako je vrijednost naznačena na deklaraciji umanjena, cijena dobara će biti ponovo izračunata u skladu sa cijenama na tržištu u BIH. Ako deklarirana pošiljka nije vjerodostojna stvarnoj – ona može biti zaplijenjena od strane inspektora pri carinjenju. Ako lista kategorija ne sadrži ono što vam je potrebno, kontaktirajte nas kako bismo to mogli dodati što prije.

Помогла ли вам статья?