Kako funkcioniše sistem ''povrata novca''?

Posljednje izmjene: 19.02.2020

Sistem ''povrata novca'' Vam dozvoljava da vratite dio novca utrošenog na plaćanje dostave pošiljki u BIH, u svrhu njegovog budućeg korištenja kroz naš sistem. Sistem funkcioniše veoma jednostavno:

Nakon pristizanja Vaše pošiljke u skladište u BIH, platite iznos dostave, te će nakon toga 7 % plaćenog iznosa automatski biti prebačeno na vaš bonus račun. Možete koristiti bonus sredstva da platite dostavu novih pošiljki. Imajte u vidu da se bonus sredstva mogu koristiti samo za plaćanje troškova dostave novih pošiljki, i ne mogu se kombinovati sa sredstvima koja dodajete na svoj račun.

Помогла ли вам статья?