Da li je obavezno da se naznači privatni broj računa sa profila (BAXXXXXXX) kada se nešto naručuje? Na šta to utiče?

Posljednje izmjene: 29.11.2019

Broj računa sa profila/broj sobe služi kao dodatni identifikacioni element vašeg paketa, uz vaše ime i prezime. Dešava se da pošiljaoc pogriješi spelovanje vašeg imena ili prezimena, ili pošalje na drugo ime, npr. na ime onoga ko je platio pošiljku, što se često ne podudara sa imenom primaoca. Ovaj broj bi trebao biti upisan umjesto broja stana. Ukoliko se ovaj broj ne unese, ne možemo garantovati blagovremeno i brzo procesuiranje vaše pošiljke.

Помогла ли вам статья?