Carinski limit?

Posljednje izmjene: 19.02.2020

Bitno je naglasiti da postoje dvije kategorije:

- limit za carinjenje pošiljki zajedno sa troškovima dostave iznosi 300KM, ukoliko postoji dokaz o plaćanju.

Npr. ako naručite nešto sa neke od online prodavnica, ta prodavnica će u najvećem broju slučajeva priložiti račun uz Vašu pošiljku. Recimo da je iznos narudžbe koji ste platili 250KM, a troškovi dostave putem našeg sistema 30KM, ta pošiljka se neće cariniti. Drugi primjer bi bio da ste platili pošiljku 290KM a troškovi dostave iznose 30KM, ta pošiljka će se cariniti jer taj iznos prelazi 300KM.

- limit za carinjenje pošiljki koje šalju fizička lica iznosi 90KM zajedno sa troškovima dostave - bez dokaza o plaćanju.

U tom slučaju deklarišete pošiljku u onom iznosu u kojem smatrate da je njena vrijednost, a carinski službenik će prema svojoj ličnoj procjeni vršiti utvrđivanje vrijednosti te pošiljke - prema cijenama na tržištu u BiH, te će prema zakonu odrediti stepen oporezivanja.

Помогла ли вам статья?