Carinski troškovi?

Posljednje izmjene: 19.02.2020

Ukoliko dođe do situacije da je Vaša pošiljka zadržana na carini iz određenih razloga, naši službenici će Vas obavijestiti o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se proces carinjenja uspješno proveo. Bitno je naglasiti da je carinjenje i plaćanje troškova carine odvojen korak od plaćanja troškova dostave. Ukoliko vrijednost Vaše pošiljke zajedno sa troškovima dostave prelazi 300KM, biti će potrebno platiti troškove carinjenja. Carinski porez će iznositi između 5-10-15 % na vrijednost pošiljke zajedno sa troškovima dostave (prema carinskim tarifama BiH). Na tu konačnu cifru se obračunava PDV (17 %) i dodaju se administrativne takse.

Primjer: 

Vrijednost Vaše pošiljke iznosi 350KM, a cijena dostave putem našeg sistema je 30KM. U takvoj situaciji, pošiljka spada u kategoriju gdje se plaćaju troškovi carinjenja.Iznos pošiljke zajedno sa troškovima dostave je 380KM , na šta se obračuna porez 5 % (primjer - može iznositi 10 % i 15 %). U ovom slučaju, to iznosi 19KM. To daje cifru od 399KM. Na to se obračunava PDV od 17 %, što u ovom slučaju iznosi 67.83KM. To nam daje cifru od 466.83KM - na šta se još obračunavaju administrativne takse.

Помогла ли вам статья?